mars 03, 2007

Kryssningsmissil?

Är det en kryssningsmissil fångad via Google Maps någonstans i Utah eller ett flygplan. Ett är säkert, det är inte Stålmannen.

Inga kommentarer: