april 27, 2005

Heja Elfsberg

Tittarombudsmannen, före detta nyhetsankaret Claes Elfsberg förbjuder musik i reportage där det samtidigt pratas! Hur bra är det? Jättebra. Jag får normalt tuppjuck när det spelas en massa bakgrundsmusik i alla program, det förstör hela mitt tittande. Hoppas det blir så överallt, då slipper man byta kanal hela tiden när det börjar surra av olidligt skval i bakgrunden. Läser att en del programledare är upprörda, dessa kan inte ha mycket koll på verkligheten! Eller så är det så att deras program är innehållslösa...

Inga kommentarer: